เปิดรับสมัคร

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 13

Click Apply

กำหนดการสมัครสอบคัดเลือก

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 13 กลุ่มวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ปีการศึกษา 2561

VIEW FILE
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Welcome To Education Center Saint Louis College

“เมตตากรุณาอยู่ที่ใด พระเจ้าสถิตที่นั่น” "UBI CARITAS. IBI DEUS EST"

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล Certificate Program for Practical Nurse

ในปัจจุบันและในอนาคตการบริการการพยาบาลในสถานบริการสุขภาพมีได้หลายลักษณะ ทั้งที่เป็นการพยาบาลที่ยุ่งยากและซับซ้อน และส่วนที่เป็นการพยาบาลขั้นพื้นฐาน...

ติดต่อศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง

CONTACT

19 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ยานนาวา สาทร กทม.
โทรศัพท์ : 02-6755304-12 ต่อ 3117

เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ

Authorities

อ.รัชณีย์ ป้อมทอง
อ.วาสนา รุ่งโรจน์วัฒนา
นางสาว ธีรณี ลาภธารา

ข่าวประชาสัมพันธ์ News

ข่าวอัพเดท

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกข้อเขียนมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรผู้ช่วยพยาบบาล รุ่น 13

Read More...